Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κιλκίς

Δρόμος Ηρώων Κιλκίς | Εγγραφές

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει!

Δρόμος Ηρώων Κιλκίς | 9.600 μέτρων

Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 & ώρα 08:30

Στρατιωτικό μουσείο Ηρώου Κιλκίς

Δρόμος Υγείας | 4.800 μέτρων

Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 & ώρα 08:45

Στρατιωτικό μουσείο Ηρώου Κιλκίς

Παιδικός Αγώνας Κιλκίς | 1.000 μέτρων

Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 & ώρα 10:00

Στρατιωτικό μουσείο Ηρώου Κιλκίς

Social Media

Why Choose Us

Benefit 1

A short description of the benefit.

Benefit 2

A short description of the benefit.

Benefit 3

A short description of the benefit.

Benefit 4

A short description of the benefit.

About Our Company

Use this section to describe your company and the services you offer. You could share your company’s story and details about why you are in business. The goal is to create a connection with the visitor and give them confidence to work with you.

Client Testimonials

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client name

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.