Για εγγραφή μελών παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα

Για την ολοκλήρωση της Εγγραφής ως Μέλους χρειάζεται η επικοινωνία του Νέου Μέλους με μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου, για ενημέρωση από την Γραμματεία για τα Δικαιώματα και τις Υποχρεώσεις που απορρέουν ως Μέλος, σύμφωνα με το Καταστατικό, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων Με την τακτοποίηση των Υποχρεώσεών του και την αποδοχή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εγγράφεται στο Μητρώο του Συλλόγου και ολοκληρώνεται η Εγγραφή και καταβάλλεται το ετήσιο αντίτιμο.